Turn- en Danshow 2018

Jullie kunnen nu alvast in jullie agenda’s noteren dat onze jaarlijkse turn- en dansshow doorgaat op zaterdag 17 maart 2018 (algemene repetitie is op vrijdagavond).