Menu Sluiten

Inschrijvingen 2022-2023

Voorinschrijvingen voor de huidige leden kan vanaf 8 juli 2022.

De online inschrijvingen zijn vanaf 15/08/2022 eveneens beschikbaar voor nieuwe leden zolang er beschikbare plaatsen zijn.

Een login kan aangevraagd worden via mail op het e-mail adres turnendans_everberg@hotmail.com.
Je krijgt dan een mail terug met de nodige instructies om de inschrijving uit te voeren.

De lessen starten op maandag 5 september 2022!

Er kan niet ter plaatse ingeschreven worden.
Nieuwe leden die geen gebruik wensen te maken van de online inschrijving kunnen hier het inschrijvingsformulier afladen en dit ingevuld doorsturen naar turnendans_everberg@hotmail.com. U krijgt dan de nodige instructies om het gepaste inschrijvingsgeld over te schrijven.

Pas na betaling van de ledenbijdrage en lesbijdrage ben je ingeschreven en verzekerd. Elke deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar medische achtergrond. Voor deelnemende kinderen zijn de ouders verantwoordelijk (indien nodig te bespreken met de lesgever).

De ledenbijdrage wordt niet terugbetaald, de lesbijdrage kan enkel worden terugbetaald om medische redenen mits het voorleggen van een doktersattest. Het terug te betalen bedrag zal bepaald worden in functie van de gegevens vermeld op het doktersattest. Gelieve het doktersattest ten laatste 2 weken na de ondertekeningsdatum door te geven. Attesten na deze datum worden niet meer aanvaard.

Met het betalen van de bijdragen gaat de deelnemer ook akkoord met het huishoudelijk reglement van de club.