Menu Sluiten

bijdrage 2024-2025

  • Pas na betaling van de verzekerings- en lesbijdrage bijdrage ben je ingeschreven en verzekerd.
  • Elke deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar medische achtergrond. Voor deelnemende kinderen zijn de ouders verantwoordelijk (indien nodig te bespreken met de lesgever).
  • De verzekeringsbijdrage wordt niet terugbetaald, de lesbijdrage kan enkel worden terugbetaald om medische redenen mits het voorleggen van een doktersattest. Het terug te betalen bedrag zal bepaald worden in functie van de gegevens vermeld op het doktersattest. Gelieve het doktersattest ten laatste 2 weken na de ondertekeningsdatum door te geven. Attesten na deze datum worden niet meer aanvaard.
  • Met het betalen van de bijdragen gaat de deelnemer ook akkoord met het huishoudelijk reglement van de club.

De ledenbijdrage (verzekering en administratie) bedraagt 15 euro (te betalen per deelnemend lid), te verhogen met de lesbijdrage:
+ 45 euro voor 1 lesuur per week voor kleuterturnen en turnen voor de lagere school (op donderdag)
+ 50 euro voor 1 lesuur per week voor Freestyle, streetdance, HipHop Fusion en toestelturnen
+ 60 euro voor 1 lesuur per week voor 65+, Gymritmix, figuurtraining en Dance Fitness
+ 110 euro voor de les relaxatietraining