Menu Sluiten

Huisregels

Het huishoudig reglement van TeDE kan je raadplegen of eventueel ophalen door hier te klikken.

Waar letten we op:

 • De kinderen worden tijdig en in de zaal zelf gebracht en afgehaald. Het bestuur kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen die zich buiten de zaal afspelen.
 • We controleren of er geen briefje aan de deur hangt of een lesgever ziek is. De lesgevers en/of bestuur proberen zoveel als mogelijk op voorhand te verwittigen. We raden de leden ook aan regelmatig de homepagina van de website te consulteren in verband met eventuele wijzigingen van lessen.
 • We houden de zaal, het toilet en de kleedkamers proper; de wastafels in de toiletten en de pompbakken in de zaal worden niet gebruikt om van te drinken!
 • De kinderen gaan vóór het begin van de les naar het toilet en niet tijdens de turn- of dansoefeningen.
 • Er is geen uniform maar er wordt van de leden wel gevraagd dat er voor alle lessen (ook de danslessen) gemakkelijke en deftige sportkleding gedragen wordt (club T-shirt, legging of turnbroek, sportschoenen – witte turnpantoffels voor de turnlessen van de kleuters is verplicht). Ook lang haar wordt in een staart vastgebonden.
 • schoenen zetten we netjes vóór de toog neer, jassen en andere kledij hangen we aan de kapstok; we leggen geen kledij op de toog om redenen van hygiëne
 • Om veiligheidsredenen is het ook aangeraden om uurwerken en andere juwelen thuis te laten. Ze worden ook vaak uitgedaan in de zaal en nadien vergeten. Het bestuur is bijgevolg niet verantwoordelijk voor achtergelaten voorwerpen.
 • Er wordt niet gesnoept of gekauwd tijdens de lessen. Ook lege flesjes laten we niet achter in de zaal en nemen we terug mee naar huis. We vragen tevens om enkel afsluitbare flesjes (of drinkbussen) met water mee te geven, frisdrank en andere zoete drankjes laten we thuis.
 • Tijdens de lessen mogen iPod’s, GSM’s en andere soortgelijke toestellen niet gebruikt worden. Wanneer leden deze meebrengen, dienen zij steeds uitgeschakeld te worden.
 • De deelnemers aan de lessen helpen de lesgevers bij het klaarzetten en wegbergen van het gebruikte materiaal.
 • we hebben respect voor onze lesgevers en helpers, en vragen dan ook om steeds aandachtig te zijn in de les en de les niet te storen; er wordt tijdens de les immers tijd genomen om even een pauze te nemen.
 • Het bestuur vraagt met aandrang dat er tijdens de lessen niemand in de zaal aanwezig blijft buiten de sporters zelf en de lesgevers, bestuursleden en zaalwachters teneinde de lessen niet te veel te storen.
 • De vloer in de turnzaal is niet geschikt om met fietsen, inline-skates, steps, skate-board, … op voort te bewegen, gelieve deze aan de ingang achter te laten. De toog, de opgestapelde tafels en stoelen in de zaal zijn geen klimrek; veiligheidshalve zouden we willen vragen dat de kinderen hier niet op klauteren.